Hans und Eugenia Jütting Stiftung

Konkurs stypendialny w zakresie muzyku popularnej 2020Stypendialny na rok 2020 w zakresie muzyku popularnej

Fundacja Hansa i Eugenii Jütting w Stendal przyznaje jednorazowe stypendia w zakresie muzyki popularnej na rzecz szczególnie uzdolnionych, polskich i niemieckich, artystów młodego pokolenia.

W roku 2020 nabór obejmuje następujące gatunki muzyczne:

 • Rock / Pop
 • Rap / Hip-Hop
 • Wokalista & Autor tekstów (w tym folk-rock)

Przyznane mogą zostać stypendia o łącznej wartości 30.000 €:

Są one przeznaczone dla wyróżniających się muzyków, którzy posiadają ukształtowany podczas publicznych koncertów i/lub udziału w konkursach profil muzyczny i wynoszą:

 • po 8.000 € dla solistów
 • po 3.000 € dla członków zespołów, jednak nie więcej niż 15.000 € dla jednego zespołu
Warunki udziału w konkursie:

 • Uczestnicy konkursu winni wykazać się polskim lub niemieckim obywatelstwem. Wokaliści główni (nie dotyczy śpiewających w chórkach, tle lub wykrzykujących pojedyncze frazy) nawet jeśli równocześnie grają na instrumencie w dniu 31.08.2020 nie mogą mieć ukończone 27 lat, wyłącznie instrumentaliści zespołu w dniu 31.08.2020 nie mogą mieć ukończone 25 lat, a instrumentaliści soliści w dniu 31.08.2020 nie mogą mieć ukończone 23 lata
 • Wraz z przyjęciem stypendium, stypendyści zobowiązują się wystąpić podczas uroczystości Rolandfest miasta Stendal (prawdopodobnie w terminie 4-6 czerwiec 2021, lub ewentualnie zastępczo w ramach innego wydarzenia (np. w Teatrze Altmark)
 • Stypendyści zobowiązują się ponadto do wymieniania wyróżnienia Fundacji Jütting w swojej biografii artystycznej i wyrażają zgodę na publikację swoich danych na stronie internetowej fundacji oraz przekazanie ich na użytek platform eventowych oraz mediów drukowanych. Fundacja administruje danymi osobowymi w sposób zautomatyzowany. Wraz ze złożeniem wniosku wnioskodawca potwierdza, że zapoznał się i przyjął do wiadomości informacje zgodnie z art. 12-14 RODO (niemieckie rozporządzenie o ochronie danych).

Wniosek winien zawierać:

- Nagranie wideo DVD (bez zabezpieczeń przed kopiowaniem) z własnymi kompozycjami lub samodzielnie artystycznie przetworzonymi utworami osób trzecich (z wyłączeniem zespołów coverowych). Minimalny czas nagrania to 30 minut, z czego 15 minut musi przypadać na nieedytowany fragment koncertu. Nagrania nie mogą być starsze niż 12 miesięcy.

- Do nagrania należy dołączyć listę zawierającą, w kolejności nagranych ścieżek, następujące informacje:

 • Tytuł
 • Czas trwania
 • Data nagrania
 • Twórca dzieła
 • Tekst nagrania (treści polityczne o charakterze skrajnym nie mogą zostać objęte stypendium)


 • - Wniosek należy złożyć do dnia 31.08.2020 w Fundacji Jütting, Schadewachten 48, 39576 Stendal, Niemcy. Wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i wysyłką wniosku nie podlegają zwrotowi. Wnioski niekompletne nie zostaną rozpatrzone. Wnioski po rozpatrzeniu nie są zwracane.

  Skład Jury:

  • Max Hughes, Docent UdK Berlin (Uniwersytet Sztuk Pięknych w Berlinie)
  • Detlef Gralka, Kierownik Katedry Jazz-Rock-Pop przy Konserwatorium Telemanna w Magdeburgu
  • Andreas Dziuk, Dyrektor Muzyczny w Teatrze Altmark
  Jury dokonuje wyboru w oparciu o kryteria jakościowe, który następnie musi zostać potwierdzony przez Zarząd Fundacji. Decyzja Zarządu jest wiążąca i nie podlega zaskarżeniu. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone. Pierwsza połowa stypendium jest wypłacana w styczniu 2021, druga po koncercie.