Hans und Eugenia Jütting Stiftung

Gremia fundacji

Stifter, Vorstand, Kuratorium, Beiräte, Sprecher

Fundatorzy

 • Hans Jütting (1909 - 1999)
 • Eugenia Jütting geb. Czerny (1907 - 2004)

Zarząd


Zarząd prowadzi, zgodnie ze statutem, interesy fundacji. Jest on odpowiedzialny za urzeczywistnianie celów statutu i reprezentuje fundację na zewnątrz. Członkowie zarządu pracują nieodpłatnie.


 • Ulf Drewes, Stendal, (przewodniczący)
 • Dr. Steffi Traufelder, Stendal (zastępca przewodniczącego)
 • Dr. Herbert Wollmann, Stendal
 • Burkhard Vogel, Potsdam
 • Marco Knackstedt, Rochau


Kuratorium

Kuratorium doradza, wspiera i nadzoruje zarząd w jego działalności. Kuratorium wybiera również członków zarządu.

Członkowie kuratorium (po 5 – 9 członków)

 • Klaus Schmotz, Oberbürgermeister Stendal, (przewodniczący)
 • Prof. Dr. Wolfgang Patzig, Stendal, (zastępca przewodniczącego)
 • Heinz-Erhard Woltert, Verden
 • Prof. Gunter Dufey, Michigan / USA
 • Prof. Rolf Mirus, Alberta / Kanada
 • Prof. Markus Poschke, Montreal / Kanada
 • Prof. Igor Levit, Hannover


Zespoły doradcze

Trzy zespoły doradcze (po 3 – 5 członków) doradzają zarządowi w jego pracy:

 • Muzyczny Zespół Doradczy

  Muzyczny Zespół Doradczy poddaje zarządowi propozycje na stypendia muzyczne.

  Członkowie

  • Johannes Schymalla, Stendal (przewodniczący)
  • SMD Michael Hentschel, Stendal
  • Dr. Michael Steenbuck, Stendal
  • Sylvia Fülle, Stendal


 • Naukowy Zespół Doradczy

  Naukowy Zespół Muzyczny poddaje zarządowi propozycje na stypendia, które nie dotyczą zakresu muzycznego.

  Członkowie

  • Dr. Joachim Franke, Stendal, (przewodniczący)
  • Dagmar Stolzenhain, Stendal
  • Ulf Drewes, Stendal
  • Dr. Andreas Trusen, Stendal


 • Finansowy Zespół Doradczy

  Finansowy Zespół Doradczy opracowuje strategie inwestycyjne fundacji i udziela zarządowi porad w zakresie gospodarowania finansami.

  Członkowie

  • Prof. Gunter Dufey, Michigan / USA (przewodniczący)
  • Prof. Rolf Mirus, Alberta / Kanada
  • Prof. Markus Poschke, Montreal / Kanada
  • Burkhard Vogel, Potsdam


Rzecznik

Zadaniem rzecznika fundacji jest wspieranie organów fundacji i publiczne reprezentowanie spraw fundacji.

 • Dr. Michael Steenbuck, Stendal