Hans und Eugenia Jütting Stiftung

Programy stypendiów

Übersicht der Stipendienprogrammen der Jütting – Stiftung

Programy stypendiów: Młodzi studenci i absolwenci mogą ubiegać się o stypendia Fundacji Hans i Eugenia Jütting. Fundacja przygotowała stypendia:

  • dla uzdolnionych i utalentowanych studentów kierunków muzycznych, polskiej i niemieckiej narodowości (warunki starania się o stypendium rozpisywane są corocznie)
  • dla absolwentów wszystkich kierunków szkół wyższych i uniwersytetów, którzy większą część swojej edukacji odbyli w Stendal lub w okręgu Stendal (w ramach dalszego kształcenia podyplomowego).
  • w celu dokształcania młodych lekarek / lekarzy pracujących w instytucjach pożytku publicznego w Stendal lub w okręgu Stendal.
  • w celu dokształcania młodych lekarek / lekarzy z polskich klinik i szpitali w klinikach i szpitalach miasta i okręgu Stendal.
  • dla studentów z polskim obywatelstwem w celu podjęcia studiów w Stendal w Wyższej Szkole Zawodowej Magdeburg-Stendal, bądź na jednym z pobliskich uniwersytetów.
Osoby zainteresowane powinny kierować swoje zapytania do siedziby zarządu fundacji (adres patrz impressum).

Zgodnie ze swoim statutem fundacja wspiera również:

  • przeprowadzenie corocznego szkolnego konkursu muzycznego Jütting (warunki udziału w konkursie rozpisywane są corocznie).
  • przedsięwzięcia służące utrzymaniu i rozbudowie kościoła św. Katarzyny w Stendal.
  • zagraniczne uniwersytety współpracujące i utrzymujące kontakt z Wyższą

Prezydent RFN Johannes Rau †  i premier Reinhart Höppner † wpisują się do księgi gości fundacji; z prawej przewodniczący zarządu fundacji Heinz-Erhard Woltert.

Prezydent RFN Johannes Rau † i premier Reinhart Höppner † wpisują się do księgi gości fundacji; z prawej przewodniczący zarządu fundacji Heinz-Erhard Woltert.