Hans und Eugenia Jütting-Stiftung

Fundatorzy

Fundatorzy

W życiorysach fundatorów Hansa Jütting i jego małżonki Eugenii odzwierciedla się burzliwy wiek XX. Pochodzący z miejscowości Stendal Hans Jütting emigruje w roku 1930 do Kanady, aby tam po skończeniu studiów szybko osiągnąć sukces zawodowy i materialny. W roku 1933 poślubia Eugenię Czerny, pianistkę pochodzącą z polskiej rodziny artystycznej o szerokich tradycjach muzycznych. Studia ekonomiczne Hans Jütting kończy na renomowanym Uniwersytecie McGill w Montrealu w Kanadzie. Po ukończeniu studiów pracuje tam w dziale administracji finansowej. Później Hans Jütting zostaje dyrektorem finansowym firmy Ford Motor Company i pracując dla niej jeździ po całym świecie. Małżonkowie już za czasów NRD, mieszkając w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, regularnie odwiedzają rodzinne miasto Hansa Jütting i z przerażeniem obserwują upadek historycznego starego miasta.

Po długich negocjacjach rząd NRD godzi się w końcu w roku 1985 na przyjęcie datku na renowacje kościoła klasztornego św. Katarzyny. Tym samym w samą porę udaje się go jeszcze uratować. Podczas kolejnych wizyt w Stendal, po przełomie w 1989 roku, małżonkowie stwierdzają, że ich plany i pomysły znalezienia nowego sensownego zastosowania dla kościoła św. Katarzyny oraz chęć pomagania młodym, uzdolnionym ludziom w zdobyciu wykształcenia, trafiają w Stendal na żyzny grunt.. 28 maja 1994 roku ich marzenie się spełnia: w obecności Prezydenta RFN Richarda von Weizsäckera w niegdysiejszych ruinach kościoła odbywa się uroczyste otwarcie reprezentatywnego forum muzycznego miasta. Miasto Stendal w geście uznania i wdzięczności za ogromne zaangażowanie, dnia 7 maja 1995 roku nadaje małżonkom Jütting honorowe obywatelstwo miasta. W roku 1996 fundatorzy opuszczają słoneczną Florydę i przeprowadzają się do zimowego Stendal, aby, jak mówi Hans Jütting: „móc być bliżej przyjaciół”. Szczególnie Hans Jütting z całej siły poświęca się utworzeniu fundacji. Zarówno dalsza rozbudowa kościoła św. Katarzyny, jak również interesy fundacji idą na przód, głównie dzięki zaangażowaniu Hansa Jütting i działających dobroczynnie gremiów fundacji. Hans Jütting umiera 22 września 1999 roku, w dniu swoich 90 urodzin. Fundacja Hans i Eugenia Jütting posiada już wtedy solidne fundamenty. Eugenia wraca do USA, do kręgu swoich krewnych, gdzie w wieku 97 lat umiera, dnia 6 grudnia 2004 roku.