Hans und Eugenia Jütting Stiftung

Cel fundacji

Eugenia i Hans Jütting powołali do życia swoją fundację, aby podkreślić znaczenie prywatnych inicjatyw w wypełnianiu zadań społecznych. Świadomie nawiązali do tradycji krajów anglosaskich, w których to fundacje odgrywają istotną rolę na uniwersytetach. Stypendia przydzielane są młodym, wykwalifikowanym studentom, poprzez co wspierane jest życie kulturalne w szkołach wyższych.

Fundacja przyczynia się również do akademickiej jakości wykształcenia. Otrzymanie stypendium jakiejś fundacji to wyróżnienie, ale równocześnie zobowiązanie. Studenci, którzy raz otrzymali stypendium, pozostaną dla uniwersytetu zobowiązanymi absolwentami (alumni), oferującymi swój wkład w wykształceniu kolejnych pokoleń.
Głoszenie tego przesłania także w społeczeństwie na terenie całych Niemiec było dla rodziny Jütting istotnym powodem utworzenia fundacji.

Zgodnie ze statutem, celem fundacji Jütting jest "wspieranie muzyki, wiedzy i wykształcenia." "Także pojednanie i porozumienie pomiędzy Polską i Niemcami" należy do zadań fundacji. Określone w statucie cele fundacja spełnia przede wszystkim poprzez swoje różnorodne programy stypendiów.

Ehrung bügerschaftlichen Engagements durch den Bundespräsidenten
Richard von Weizsäcker.

Bild: Ehrung bügerschaftlichen Engagements durch den Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.